Grupo San Telmo

Zero Patatero, Born

Zero Patatero, Born
Zero Patatero, Born
Zero Patatero, Born

El Canalla, Sarriá

El Canalla, Sarriá

Palo Santo, Ciutat Vella

Palo Santo, Ciutat Vella

Dumbo Café, Eixample

Dumbo Café, Eixample

Kokka, Ciutat Vella

Kokka, Ciutat Vella

Tantarantana, Born

Tantarantana, Born